english pages pages francophones
Startpagina lid worden
Lidmaatschap Kalender

Als werkend lid kan tot de vereniging toetreden ieder persoon die een diploma heeft van geneesheer, veearts, tandarts, apotheker, verpleger, kinesist of erkend paramedisch beroep. Een persoon die aan de hoger vermelde eisen voldoet kan zijn kandidatuur stellen bij de secretaris van de vereniging. Deze laatste legt de kandidatuur voor aan het dagelijks bestuur (Voorzitter en secretaris) die deze kandidatuur aanvaardt of verwerpt. Bij het betalen van het lidgeld wordt men lid van de vereniging.

Niet-medici of paramedici die de vereniging steunen en/of sympathie betuigen voor de vereniging kunnen niet-werkend lid worden van de vereniging. De niet-werkende leden hebben geen stemrecht in de algemene vergadering en kunnen slechts deelnemen aan wedstrijden als supporter. Ieder lid moet zijn instemming betuigen met het doel en de statuten van de vereniging.Met de term lid in de statuten en in de Wet wordt uitdrukkelijk verwezen naar de werkende leden.

Lidgeld

Aan de leden van de vereniging wordt een lidgeld gevraagd van € 30. Dit lidgeld kan gestort worden op rekening BELFIUS BE46 068 2132360 36 van de BMW/CCMB.

volledige kalender

 

Resultaten

meer resultaten